Kohaliku omaalgatuse programm

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM (KOP)

Põlvamaa Omavalitsuste Liit annab teada, et alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2023. aasta kevadine taotlusvoor.

Programmi rakendemise aluseks on riigihaldusministri 20.03.2021 määrus nr 10.

Programmi ja toetuse taotlemise tingimusi, programmi määrust ning e-toetuste keskkonda tutvustav infopäevad toimuvad elektrooniliselt:

Teisipäev, 7. märts kell 14.00
https://us02web.zoom.us/j/84903312459?pwd=QnVqL0hwQmY1TDY5UmI1c290eVYwZz09

Kolmapäev, 8. märts kell 10.00
https://us02web.zoom.us/j/85207502523?pwd=UkJ5NDVHTFFjUEI0cXFNUE4vMHNKUT09

Esmaspäev 13. märts kell 14.00 (venekeelne)
https://us02web.zoom.us/j/86501209843?pwd=Qmd6blFOTkdTaGNmRHFpRlJ0UGJjQT09

Teisipäev, 14. märts kell 17.00
https://us02web.zoom.us/j/88972603846?pwd=U1M1SGVrN1J5MDhPZmFtVTF0ZWJqZz09

2023. aasta kevadvoor on avatud 1. märts – 1. aprillini kell 16.30​.

 TAOTLEMINE

Taotlemine toimub elektrooniliselt e-toetuse süsteemis, kuhu saab taotlusi esitada kuni 3. aprillini kell 16.30. E-toetuse süsteemi kasutajaks saab end registreerida: https://etoetus.struktuurifondid.ee.

OTSEVIIDE 2023 kevadvooru Põlva maakonna ühingute taotluskeskkonda:

"Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine" 

"Kogukonna areng"

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede „Kogukonna areng", millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Meetme maksimaalne toetussumma projekti kohta on 2 500 eurot.

Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine", millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Meetme maksimaalne toetussumma projekti kohta on 4 000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. Taotleja võib esitada kaks taotlust juhul, kui need esitatakse erinevatesse meetmetesse.

Toetuse taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud.

Toetuse taotleja peab tegutsema küla, aleviku, alevi, valla, linna või asumi kogukonna huvides, välja arvatud järgmised erandid:

- koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis tegutsevad põhikirja järgi koguduse liikmetest laiema sihtgrupi huvides;

- küla-, aleviku- ning asumiseltside poolt asutatud omavalitsuse piire ületavad ühendused.

MATERJALID 

Määruse seletuskiri

Hindamismetoodika

Näidisvorm, juhend taotlejatele

Taotlusvormi näidis meetmele "Kogukonna areng"

Taotlusvormi näidis meetmele "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

E-keskkonnas taotlemise õppevideo

Aruandevormi näidis

Näited väljundi tõendusdokumentidest

Lisamaterjalid

vabaühingu projektitaotluse koostamise juhend

KOP toetatud projekte vaata siit:

HINDAMINE

Projekte hindab 5-liikmeline hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad vastavalt määrusele kaks Kodukandi poolt määratud liiget ja kolm Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt määratud liiget. Komisjoni liikmed on Reemo Timmermann, Urmas Nagel, Kaisa Potter, Lennart Liba ja Ene Tigas.

NÕUSTAMINE

Projektitaotluste menetlemisega tegeleb Eve Neesalu, eve.neemsalu@polvamaa.ee tel +372 5621 6688 ja nõustamisega SA Põlvamaa Arenduskeskuse mittetulundusühenduste konsultant Kaisa Tammoja, e-post kaisa.tammoja@polvamaa.ee, tel 510 9433

MENETLEMINE

Programmi menetlemist maakonnas koordineerib Põlvamaa Omavalitsuste Liit, taotluste menetlemine on delegeeritud Põlvamaa Arenduskeskusele. Üldjuhul on taotluste menetlemiseks 50 tööpäeva. 

Lisateave:

Eve Neemsalu
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
tegevjuht
Tel: +372 5621 6688
E-mail: eve.neemsalu@polvamaa.ee

Kaisa Tammoja
Mittetulundusühenduste konsultant
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 510 9433
E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee

 
eu